Trnava: een historische stad

Een historische stad

Trnava is een historische stad die zo’n 70.000 inwoners telt. Ze ligt in het midden van een uitgestrekt, vruchtbaar landbouwgebied en is omgeven door een stadsmuur die uit baksteen is opgetrokken. Deze stad trekt al jaren door haar monumentale silhouet veel vreemdelingen aan, zoals handelaren en reizigers. Dit karakteristieke silhouet wordt bepaald door de torens van maar liefst twaalf kerken (!), waardoor de stad ook wel „het Rome van Slowakije“ genoemd wordt. Trnava is de oudste koninklijke vrijstad van Slowakije (sinds 1238). De belangrijke positie die Trnava destijds in het geestelijke en politieke leven innam, werd nog versterkt door de oprichting van een universiteit door Peter Pazmany in 1635. Tussen 1635 en 1777 was het de enige universiteit niet alleen voor het gebied van het huidige Slowakije, maar voor heel Hongarije. De Universiteitskerk getuigt van het rijke verleden van Trnava. Dit religieuze bouwwerk is gewijd aan Johannes de Doper en is het vroegste voorbeeld van barokke bouwkunst in Slowakije. Door de fantastische regeling van inrit in de meeste huizen geldt Trnava als een van de beste voorbeelden van gotische steden in Europa. En tenslotte: het „Trojičné námestie“ (het Drievuldigheidsplein) is tegenwoordig een populaire ontmoetingsplaats. Tegelijk kan men op andere, rustiger plaatsen van de stad in de schaduw van oude kerkelijke gebouwen heerlijk nadenken en uitrusten. Vanaf de toren die in het midden van de stad als wachttoren is gebouwd ter bescherming tegen Turkse invallen heeft men een prachtig uitzicht op de hele historische stad.

 

Belangrijke bezienswaardigheden

De domkerk van Slowakije – kathedraal van de heilige Johannes de Doper

Deze kerk is monumentaal van karakter, stilistisch zuiver en is het vroegste voorbeeld van barokke bouwkunst in Slowakije. A. Canevale heeft deze kerk ontworpen en P. Spazzo heeft ze in de periode 1629–1637 gebouwd. De kathedraal staat op de fundamenten van een voormalige Dominikanerkerk. Haar voorgevel met twee torens is versierd met horizontale gevellijsten, verticale pilasters, nissen en ramen. In de nissen van de parterre staan beelden van oudtestamentische figuren, in de nissen van de zijgevel staan beelden de heilige apostelen. De kerk is 61 meter lang en 28 meter breed met een recht altaar. Het interieur van de kathedraal bestaat uit pilasters met kapittels die de reusachtige gevellijsten dragen. Aan de zijkanten staan de zijkapittels. In de kerkmuren, het gewelf, de arcaden en de ramen zijn stucversieringen van hoge kwaliteit aangebracht (door de Italiaanse kunstenaars Rossi, Tornini en Conti). In het gewelf van het hoofdaltaar bevinden zich vier ovale ornamenten met afbeeeldingen over het leven en de marteling van de heilige Johannes de Doper. De voorwand is met een prachtig houten altaar uit 1640 versierd (19,8 m hoog en 14,8 m breed). Het is een van de hoogste altaren uit de zeventiende eeuw in heel Europa. Het altaar is met niet minder dan veertig levensgrote beelden van heiligen uit het oude en nieuwe testament versierd. Ze zijn het werk van de plaatselijke houtsnijders Knillig en Stadler. Van dezelfde hand zijn de zeventiende-eeuwse zijaltaren en de preekstoel (1640). De hele kathedraal is een prachtig voorbeeld van barokke kunst in Trnava. Sinds 1977 wordt de kathedraal door de staat als monument beschermd.

De driebeukige gotische basiliek St. Nicolaas

Is een parochiekerk, een gotisch gebouw uit 1380–1421 dat op oudere fundamenten is gebouwd. De kerk is 60 m lang, 31 meter breed en 18 meter hoog. Haar voorgevel met twee torens en hoge koepels is rijk versierd en geeft de kerk een bijzonder aanzien. Hier is ook het grootste gotische raam van de kathedraal te zien.

 

Sint-Nicolaasplein (námestie svätého Mikuláša)

Hier bevindt zich de Sint-Nicolaaskerk uit 1380–1421, de beeldengroep van de heilige Jozef uit 1731 met de pastorie en de oude drukkerij in het voormalig aartsbisschoppelijk paleis.


«